הקלות בבחינה הפסיכומטרית

חוששים שלקויות הלמידה שלכם יפגעו לכם בסיכויי ההצלחה בפסיכומטרי? אתם לא לבד! 


הקלות בפסיכומטרי

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל”ו) מאפשר לתלמידים הזקוקים לתנאי בחינה שונים להיבחן בתנאים מותאמים להם ולצרכיהם. היחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, המורכבת, בין השאר, מאנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, הנוירו פסיכולוגיה והרפואה, מנסה להתאים את תנאי הבחינה למגבלה או ללקות, ובכך לעקוף את הקשיים הנובעים ממנה.

באילו מקרים ניתן לקבל הקלות במבחן הפסיכומטרי?

 • ליקויי למידה
 • הפרעת קשב וריכוז
 • מגבלות פיזיות ונפשיות

אילו הקלות ניתן לקבל במבחן הפסיכומטרי?

 • מבחן ממוחשב (מפע”ם) אשר כולל 4 פרקים בלבד ותוספת זמן ניכרת עבור כל שאלה
 • תוספת זמן בחלק בכל פרקי הבחינה
 • הפסקות בין פרקי הבחינה
 •  מחשבון בארבע פעולות חשבון (חיבור, חיסור, כפל וחילוק)
 • טופס בחינה וגיליון תשובות עם כתב מוגדל
 • השמעת פרקי הבחינה באנגלית
 • הקלדת מטלת הכתיבה
 • קיימות הקלות נוספות עבור מגבלות רפואיות שונות כגון נכות, עיוורון או חירשות

אילו הקלות לא ניתן לקבל במבחן הפסיכומטרי?

 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלק כלשהו בבחינה
 • הסברים לשאלות
 • סימון התשובה הנכונה בחוברת הבחינה ולא בגיליון התשובות

כיצד מבקשים בקשה להקלות במבחן הפסיכומטרי?

ראשית יש לשלוח את הבקשה רק לאחר רישום לבחינה הפסיכומטרית וקיימת חובה לשלוח את כל הטפסים הנלווים לבקשה לפני מועד סגירת הרישום לבחינה הפסיכומטרי (כחודשיים לפני תאריך הבחינה), אנו ממליצים להגיש את הבקשה כשלושה וחצי חודשים לפני מועד הבחינה על מנת להשאיר מספיק מרווח זמן לערער על תשובה שלילית לבקשה. בתוך 25 ימי עבודה מקליטת המסמכים תתקבל החלטה בעניינכם. לאחר מכן יישלח אליכם בדואר או במייל פירוט החלטת הצוות המקצועי של היחידה לבחינות מותאמות.

 יש להגיש את המסמכים דרך האיזור האישי באתר המרכז הארצי, מסמנים את הבחינה המבוקשת, לוחצים על “בחינות בתנאים מותאמים”.
 לאחר שתמלאו את כל הפרטים ותשלחו את כל הטפסים, תקבלו אישור בהודעת sms (אם לא קיבלתם, חזרו לאיזור האישי שוב ומלאו מחדש).
*ישנה אופציה נוספת והיא הגשת המסמכים באופן ידני דרך דואר ישראל או במשרדי מאל”ו בירושלים.
קישור להסבר המלא :

http://nite.org.il/special-test-accommodations/request-submission/

הבקשה צריכה לכלול:

לקויות למידה

1.אבחון של איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים. יש לוודא שלמאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון לקויות למידה אצל מבוגרים.
על האבחון להיערך בשפת האם של המאובחן.
על האבחון להיערך לאחר גיל 16 ובתוך חמש השנים האחרונות, או לאחר גיל 18.
במקרה של לקות כתיבה, נדרש אבחון דידקטי הכולל הערכה בכתיבה, וכן רקע מתועד לקשיי הכתיבה, או הערכה עדכנית של מרפא בעיסוק.

2. שאלון למאבחן – על המאבחן למלא שאלון זה, נוסף על האבחון המקצועי – מטרת השאלון היא להשיג נתונים מדויקים על תפקודכם.

אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאלו נתונים המרכז הארצי זקוק. אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון.
אם נראה כי בדוח האבחון חסרים נתונים, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את החומר ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרש השלמת חומר.

3. אבחונים קודמים וחומר רקע
אם אובחנתם יותר מפעם אחת, יש לצרף את כל דוחות האבחון שלכם.
חשוב לתת תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א’-ו’). לכן, נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.
דוגמאות למסמכים שכדאי לצרף:

סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
תיעוד של הוראה מתקנת
תעודות מבית הספר היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

הפרעות קשב וריכוז

1. אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז בשלוש השנים האחרונות.
אבחון זה צריך לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב וריכוז כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

2. אבחונים קודמים וחומר רקע- אם אובחנתם יותר מפעם אחת, יש לשלוח את כל דוחות האבחון שלכם.

חשוב לתת תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א’-ו’). לכן, נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.
דוגמאות למסמכים שכדאי לצרף:

סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)  תיעוד של הוראה מתקנת
תעודות מביה”ס היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

מגבלות פיזיות או נפשיות

1.שאלון לרופא/ה – חוות דעת רפואית של רופא מומחה מתחום הבעיה.

הרופא שלך צריך למלא אחד או יותר מהשאלונים האלה:

מגבלה או בעיה רפואית או פיזית כללית (כולל מחלות, נכויות פיזיות ועוד)
לקות ראיה
לקות שמיעה
בעיה נפשית
את המגבלה הפיזית או הנפשית יאבחן רופא מומחה או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית ופסיכיאטר יאבחן בעיה נפשית.

חוות הדעת וההערכה הרפואית/פסיכיאטרית צריכה להיות מפורטת ועדכנית – לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה אליה נרשמת, ולכלול את כל הנתונים הנדרשים.

אם הרופא אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון זה. עליכם לצרף למסמך את מספר הטלפון ושעות הקבלה של הרופא.

2. במקרה של בעיה נפשית, אם הפונה נעזר בטיפול/ליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, רצוי מאוד לצרף דוח מפורט של המטפל הכולל תיאור של הקשיים ושל השפעתם על הבחינה.

3. למסמכים אפשר להוסיף שאלון למורה שמילא אחד ממוריו של הפונה. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות הבעיה הנפשית של הפונה על תפקודי הלמידה שלו ועל תפקודיו בבחינות.

 

המבחן הממוחשב (מפע”ם)

המבחן הממוחשב דומה למבחן הפסיכומטרי רגיל וכולל הקלות המתבטאות בשינויים הבאים:

מספר הפרקים: מתחילים בפרק החיבור. לחלק מהנבחנים יש תוספת זמן לחיבור (בד״כ 5 דקות). אחרי החיבור יש הפסקה של 5 דקות.

אח״כ יש 3 פרקים בלבד: פרק חשיבה מילולית, פרק חשיבה כמותית ופרק אנגלית בסדר קבוע זה.
מספר השאלות בפרק אינו קבוע, ותלוי באופן בו הנבחן עונה . לעיתים סוג שאלות יופיע שוב בסוף.

באמצע של כל פרק יש הפסקה של 2 וחצי דקות. בנוסף בסוף של כל פרק יש הפסקה של 5 דקות.

הצגת השאלות: בפסיכומטרי מותאם, כל שאלה מופיעה בנפרד על גבי מסך המחשב. בתום הזמן המוקצב תתחלף השאלה, ואין זה משנה אם סומנה תשובה או לא. בניגוד לפסיכומטרי רגיל, במהלך הפסיכומטרי המותאם אי אפשר לחזור לשאלות קודמות באותו פרק, אך ניתן להתקדם לשאלה הבאה לפני שהסתיים הזמן המוקצב לקודמת.

מספר השאלות וסדרן: לעיתים, פרק של מבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים יפתח בסוג שאלות מסוים ויסתיים בשאלות מאותו הסוג. זאת בניגוד למבחן פסיכומטרי רגיל, שבו לא יתכן מצב דומה. 

זמן: הזמן המוקדש לכל שאלה בפסיכומטרי המותאם שונה מזה במבחן פסיכומטרי רגיל, ולעיתים ארוך פי 4 מהזמן של השאלות במבחן פסיכומטרי רגיל.

בשאלות כמותיות: תקבלו 4 דקות עבור כל שאלה רגילה ו-5 דקות לעיון בגרף+4 דקות לכל שאלה בגרף.

בשאלות מילוליות: דקה וחצי לכל אנלוגיה, 3 דקות לכל שאלת השלמת משפטים, 4 דקות לכל שאלת הבנה והסקה, 7 דקות לקריאת הטקסט + 4 דקות לכל שאלה.

בשאלות באנגלית: 2 דקות לכל שאלת השלמת משפטים, 4 דקות לכל שאלת ניסוח מחדש, 7 דקות לקריאת הטקסט + 4 דקות לכל שאלה.

משך הבחינה הכולל אינו קבוע ויכול לנוע בין שעה ל-4 שעות, אין יתרון כלל לפתרון בזמן קצר ולכן אין סיבה למהר בזמן הבחינה – מומלץ לנצל את כל הזמן ואת ההפסקות.

חישוב הציון: מבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים, מעצם היותו ממוחשב, מתאים עצמו לרמת הנבחנים. השאלה הראשונה שתשאל בפסיכומטרי בתנאים מותאמים תהיה ברמה בינונית. תשובה נכונה תוביל לשאלת פסיכומטרי קשה יותר, ואילו תשובה לא נכונה תוביל לשאלת פסיכומטרי קלה יותר. המחשב קובע את ציון הפסיכומטרי על פי הרמה שבה עניתם על הכי הרבה שאלות, ומספר התשובות הנכונות שלכם. טווח ציוני הפסיכומטרי בגרסה זו הוא אותו טווח, אך הוא לא מחושב באופן יחסי לשאר הנבחנים (באותו מועד פסיכומטרי ולפניו). טווח הציונים זהה לטווח הציונים במבחן הרגיל (200-800). 

אימון בבית/ בכיתה על מבחן מפע”ם

כהכנה למבחן מפע”ם יש לערוך מספר שינויים בסימולציות:

ראשית יש לפתור 4 פרקים בלבד ולא 9 – פרק חיבור, פרק מילולי אחד, פרק כמותי אחד ופרק אנגלית אחד. בשאלה 9 בכל פרק יש לקחת הפסקה של 2.5 דקות ובסוף כל פרק יש לקחת הפסקה של 5 דקות.

פרק חיבור: ניתן לקחת במהלך החיבור הפסקה של 2.5 דקות

הפסקה של 5 דקות

פרק מילולי: יש לפתור 6 אנלוגיות + 3 שאלות של השלמת משפטים ואז לעשות הפסקה של 2.5 דקות. לאחר מכן יש לפתור 5 שאלות הבנה והסקה ואת קטע הקריאה + 6 שאלות. 

הפסקה של 5 דקות

פרק כמותי:  9 שאלות ראשונות, הפסקה של 2.5 דקות ולאחר מכן פתרון 11 השאלות שנותרו בפרק.

הפסקה של 5 דקות.

פרק אנגלית: 8 שאלות השלמת משפטים + שאלה 1 של ניסוח מחדש. הפסקה של 2.5 דקות. פתרון 3 שאלות ניסוח מחדש נוספות + קטע קריאה אחד עם 5 שאלות.

מימוש הפיקדון לחיילים משוחררים

אם אתם לקראת סיום שירות או כבר ממזמן באזרחות- בטח שמעתם לא פעם ולא פעמיים את צמד המילים ׳פיקדון צבאי׳- אחד הכלים החשובים אם לא החשוב מבינהם המהווה קרש קפיצה לחיים האמיתיים, כמה מגיע לכם? לאיזה מטרות ניתן לממש והאם אפשר לקחת אותו לכיס האישי?

קרא עוד »

אנשים לא נולדים עם הידע כיצד להצליח בפסיכומטרי, אנשים לומדים מאלו שכבר הצליחו. ובדיוק עכשיו זאת ההזדמנות ללמוד ולהיות מוכנים ליום המבחן!

בקורס הפסיכומטרי של סימפלקס נלמד איך לשים זכוכית מגדלת על כל פרמטר במבחן – נזהה את החוזקות שלך ואיפה קיימים בורות ומכשולים שיכולים להכשיל אותך, בעזרת שיטה ברורה פשוטה וקלה להטמעת הידע בכל סוגי השאלות בבחינה

אנשים לא נולדים עם הידע כיצד להצליח בפסיכומטרי, אנשים לומדים מאלו שכבר הצליחו. ובדיוק עכשיו זאת ההזדמנות ללמוד ולהיות מוכנים ליום המבחן!

בקורס הפסיכומטרי של סימפלקס נלמד איך לשים זכוכית מגדלת על כל פרמטר במבחן – נזהה את החוזקות שלך ואיפה קיימים בורות ומכשולים שיכולים להכשיל אותך, בעזרת שיטה ברורה פשוטה וקלה להטמעת הידע בכל סוגי השאלות בבחינה

למה מוישיק המדריך אוהב ללמד בסימפלקס?

מוכנים להיכנס לקצב ולהתקדם לעבר התואר שעליו חלמתם?

חיילים משוחררים או עתודאים? אתם זכאים להטבה בהרשמה! השאירו פרטיכם לקבלת ההטבה!

אז איך זה בכלל נראה? צפו באלון עושה לכם סיור בסימפלקס

עכשיו בהצעה מטורפת!
ארגז להצלחה בפסיכומטרי

28% מהתלמידים שלנו מקבלים מעל 700 בפסיכומטרי!

עכשיו בהצעה מטורפת!
ארגז להצלחה בפסיכומטרי

יש אלף מכוני פסיכומטרי, למה לבחור בסימפלקס? כי רק לנו יש:

שקופית קודמת
שקופית הבאה
שקופית קודמת
שקופית הבאה

תראו כמה כיף כאן

שקופית קודמת
שקופית הבאה

בסימפלקס אנחנו מלמדים בכיתות קטנות של כ-15 תלמידים, מהרו להירשם לפני שיגמר המקום בכיתה!

מוכנים להיכנס לקצב ולהתקדם לעבר התואר שעליו חלמתם? השאירו פרטים ועשו את הצעד הראשון להצלחה!
בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם