שיעורי בית 1

שיעורי בית

1. יש לפתור את התרגילים המופיעים בטבלה:

ספרעמודיםתרגילים
בני גורן חלק ג’396 ואילך2,5,6,10,15
בני גורן חלק ג’ 4319
בני גורן חלק ג’ 3994,11,13,16
בני גורן חלק ג’ 40719
בני גורן חלק ג’ 422 ואילך9,12,16,23
בני גורן חלק ג’ 436 ואילך 17, 19,23
בני גורן חלק ג’ 44211
בני גורן חלק ג’ 66 ואילך 8,11,26
בני גורן חלק ג’ 70 ואילך 8,12
בני גורן חלק ג’ 73 ואילך 13
בני גורן חלק ג’ 77 ואילך 9
בני גורן חלק ג’ 79 ואילך 12,18

שיעורי בית אקסטרא

ספרעמודתרגיל
בני גורן חלק ג’ 422 ואילך7
בני גורן חלק ג’ 66 ואילך28

בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם