שיעורי בית בגיאומטריה Copy

מעגלים – חלק א ‘
 קראו בעמודים 265-283 את פרק “מעגלים א” בספר “גיאומטריה” .
 פתרו תרגילים שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו בספר “גיאומטריה” את תרגילים 1-35 המופיעים בעמודי ם: 285-294 .


מעגלים – חלק ב ‘
 קראו בעמודים 305-319 את פרק “מעגלים ב” בספר “גיאומטריה” .
 פתרו תרגילים שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו בספר “גיאומטריה” את תרגילי ם 1-30 המופיעים בעמודים: 321-329 .

מעגלים – חלק ג’
 קראו בעמודים 342-354 את פרק “מעגלים ג” בספר “גיאומטריה” .
 פתרו תרגילים שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו בספר “גיאומטריה” את תרגילים 1-30 המופיעים בעמודים: 356-365 .
חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר

בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם