שיעורי בית בבעיות כמותיות Copy

בעיות צירופים
 קרא ו בעמודים 266-276 את פרק “בעיות צירופים” בספר “בעיות כמותיות” .
 פתרו את התרגילים שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו בספר “בעיות כמותיות ” את תרגילים 1-15 בעמודים 278-280 .
חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר .


הסתברות
 קראו בעמודים 308-318 את שיעור “הסתברות” בספר “בעיות כמותיות “.
 פתרו את התרגילים שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו את תרגילים 1-15 המופיעים בעמודים 320-322 .
 פתרו את תרגילים 1-49 המופיעים בעמודים 328-344 .
חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר

בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם