שיעורי בית בבעיות כמותיות Copy

  • קראו בעמודים 235-239 את פרק “תחומי חפיפה” בספר “בעיות כמותיות” .
  • פתרו את התרגילים שאתם פוגשים בדרך .
  • פתרו את מקבצים 1-6 המופיעים בעמודים 240-248 .
  • חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר .
בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם