שיעורי בית בבעיות כמותיות

  • קראו את שיעור בעיות תנועה המופיע בעמוד 102-112 בספר “בעיות כמותיות .”
  • פתרו את “שאלות החימום” המופיעות בעמודי ם 113-116.
  • חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר .
  • פתרו את מקבצים 1-11 המופיעים בעמודים 123-137

בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם