שיעורי בית באלגברה Copy

הגדרות של מספרים – חלק א ‘
 קראו בספר “אלגברה” בעמודים 274-286 את שיעור “הגדרות של מספרים א” .
 פתרו את השאלות שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו את תרגילי הסיכום 1-17 בעמודים 288-291 .


הגדרות של מספרים – חלק ב ‘
 קראו בספר “אלגברה” בעמודים 298-312 את שיעור “הגדרות של מספרים ב” .
 פתרו את השאלות שאתם פוגשים בדרך .
 פתרו את תרגילי הסיכום 1-21 בעמודים 314-318 .


הגדרות של מספרים – חלק ג’
 קראו בספר “אלגברה” בעמודים 326-339 את שיעור “הגדרות של מספרים ג” .
 פתרו את השאלות שאתם פוגשי ם בדרך .
 פתרו את תרגילי הסיכום 1-23 בעמודים 341-345 .
חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר

בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם