שיעורי בית באחוזים Copy

ספר בעיות כמותיות

  • קראו את שיעור אחוזים המופיע בעמודים 44-56 בספר “בעיות כמותיות” .
  • פתרו את התרגילים שאתם פוגשים בדרך .
  • פתרו בספר “בעיות כמותיות” את “שאלות החימום” המופיעות בעמודים: 57-59
  • פתרו בספר “בעיות כמותיות” את מקבצים 1-11 המופיעות בעמודים: 66-80 .
  • חשוב! לאחר פתרון התרגילים עברו על הפתרונות המלאים המופיעים בספר

בואו נצליח יחד

השאירו פרטים ויעוצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם בהקדם